Grupul PONT    |  Comisia Europeană - Cultură    |  Fabrica de Pensule    |  Proiectul ORAŞUL VIZIBIL    |  Granturi.ro    
  HU   |  RO  
 
home
 
Organizatori
 
 
Cluj Napoca, Fabrica de Pensule, 2 iunie 2011
 

ARTICOLE

 CONTEXT: Dezvoltarea economică şi socială prin intermediul culturii în Uniunea Europeană

  Sursa:  Iniţiativa Cluj2020    

Rolul culturii în coeziunea economică şi socială a Europei în care dezvoltarea regională este o componentă cheie este evidenţiată în tot mai mare măsură nu numai în activităţi şi proiecte concrete dar şi la nivelul strategiilor şi recomandărilor formulate la nivelul forurilor decizionale europene.

Astfel în crearea politicilor pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor şi oraşelor europene cultura trebuie să reprezinte un element strategic şi orizontal. De asemenea investiţiile în cultură şi industriile culturale şi creative pot contribui la dinamizarea societăţii, iar cultura poate contribui la sustenabilitatea turismului şi totodată subliniază importanţa moştenirii culturale europene. Totodată cultura şi creativitatea contribuie la dezvoltarea unor noi competenţe îmbunătăţind capitalul uman, iar colaborările şi parteneriatele transnaţionale, care leagă oameni şi regiuni contribuie la înfăptuirea coeziunii economice şi sociale a Europei.

Dimensiunea europeană a unui program de capitală culturală europeană

În ceea ce priveşte un program de capitală culturală europeană prin includerea regiunii înconjurătoare, se poate atinge un public mai larg şi astfel, impactul programului „Capitala Culturală Europeană” poate fi amplificată.

Criteriile care trebuie împlinite de orice candidat se însumează în două categorii majore: Dimensiunea Europeană şi Oraşul şi locuitorii. Dimensiunea Europeană ia în calcul Cooperarea între artiştii, operatorii culturali din oraşele ţărilor candidate şi din alte ţări membre UE, accentuarea diversităţii culturale din Europa şi aducerea laolaltă a aspectelor culturale europene comune. Includerea locuitorilor oraşului-regiunii reprezentate poate însemna de fapt promovarea atitudinii participative ale locuitorilor oraşului şi a regiunii, dar în acelaşi timp stârnirea interesului populaţiei din străinătate. Din punctul de vedere a dezvoltării şi viziunii oraşului sau regiunii proiectul trebuie să fie sustenabil pe termen lung, şi să se încadreze în dezvoltarea pe termen lung al oraşului la nivel cultural şi social

Studiul efectuat privind rezultatele şi impactul evenimentului „Capitala Culturală Europeană” până în anul 2004, rezultă că acesta a avut o influenţă pozitivă asupra mediului, asupra dezvoltării culturii şi turismului şi nu în ultimul rând asupra populaţiei oraşelor sau al regiunilor implicate.
 În parteneriat cu
Cu sprijinul

 
 
 
    Realizat cu sprijinul financiar al Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relații interetnice