Grupul PONT    |  Comisia Europeană - Cultură    |  Fabrica de Pensule    |  Proiectul ORAŞUL VIZIBIL    |  Granturi.ro    
  HU   |  RO  
 
home
 
Organizatori
 
 
Cluj Napoca, Fabrica de Pensule, 2 iunie 2011
 

DESPRE INIŢIATIVĂ

Iniţiativa Cluj2020 este un demers pus în practică de către Fundaţia AltArt şi Grupul PONT al cărei principal obiectiv este crearea şi implementarea unei viziuni de dezvoltare a Municipiului Cluj Napoca şi regiunii Transilvaniei prin intermediul culturii.

Iniţiativa Cluj2020 are ca şi obiect geografic întreaga regiune istorică a Transilvaniei, iniţiatorii crezând în faptul că dezvoltarea municipiului Cluj Napoca este în strânsă legătură cu dezvoltarea regiunii, iar un centru economic-social puternic contribuie la bunăstarea locuitorilor Transilvaniei.

În acest demers şi în implementarea unei strategii de dezvoltare cu o viziune clară titlul de Capitală Culturală Europeană în 2020/2021, respectiv proiectele şi activităţile ce rezultă prin dobândirea acestui titlu contribuie semnificativ la dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate dar are un impact major asupra imaginii (brandului) Clujului şi Transilvaniei.

Credem că însuşi implementarea unui proces prin care se creează premisele unei candidaturi dă ca rezultat reţele de colaborare cu participarea unor instituţii publice, organizaţii neguvernamentale şi companii private, concepţii şi viziuni specifice şi planuri concrete de proiect ce pot fi puse în practică în Cluj-Napoca şi regiunea Transilvaniei.

Iniţiativa Cluj2020 este un parteneriat deschis la care pot adera şi alte organizaţii publice şi private ce sunt de acord cu principiile acesteia atât din Cluj Napoca cât şi din regiunea Transilvaniei.

În cadrul Iniţiativei Cluj2020 dorim să lansăm o serie de dezbateri cu privire la viziunea despre Cluj Napoca şi regiunea Transilvaniei, la rolul culturii în dezvoltarea urbană şi regională. Pe baza acestor dezbateri dorim să generăm şi să implementăm proiecte concrete la nivel local şi regional care contribuie la dezvoltarea economică şi socială şi la bunăstarea locuitorilor Clujului şi Transilvaniei.

Ca şi activitate specifică, prin Iniţiativa Cluj2020 dorim să oferim şi să agregăm expertiza culturală, completată de cea multisectorială necesară fundamentării unei candidaturi solide şi sustenabile pentru titlul de Capitală Culturală a Municipiului Cluj Napoca reprezentând regiunea cultural-istorică a Transilvaniei.

Nu în ultimul rând prin Iniţiativa Cluj2020 dorim să contribuim la planificarea şi organizarea mai eficientă a surselor de finanţare existente şi viitoare pe baza principiilor şi priorităţilor de dezvoltare culturală la nivel local, naţional şi european.

În parteneriat cu
Cu sprijinul

 
 
 
    Realizat cu sprijinul financiar al Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relații interetnice